گروه سرمایه گذاری راف

تماس با ما
مشاوره تدوین کمپین های تبلیغاتی

مشاوره تدوین کمپین های تبلیغاتی

در بازارهای رقابتی امروز، بهره مندی از یک مشاور تبلیغات توانمند بمنظور برنامه ریزی و اجرای هوشمندانه برنامه های تبلیغاتی پیشبرد فروش، امری اجتناب ناپذیر است.


در بازارهای رقابتی امروز، بهره مندی از یک مشاور تبلیغات توانمند بمنظور برنامه ریزی و اجرای هوشمندانه برنامه های تبلیغاتی پیشبرد فروش، امری اجتناب ناپذیر است.

بر اساس آمار در کشور آلمان برای هر بنگاه اقتصادی بطور میانگین 3 مشاور تبلیغات در کشور ما برای 700 شرکت یک مشاور تبلیغات وجود دارد .

راف به پشتوانه سال ها تجربه در صنعت تبلیغات و بازاریابی آماده ارائه خدمات منحصر بفرد مشاور تبلیغات به برندهای داخلی و خارجی می باشد .

اهم وظایف مشاور :

1-نظارت بر اجرای تحقیقات بازاریابی

2-تدوین کمپین های تبلیغاتی پژوهش محور

3-تدوین استراتژی پیام و رسانه (Media planning &  Message)

4-مذاکره ، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران تبلیغاتی توانمند .

5-نظارت بر اجرای اصولی برنامه های تبلیغاتی

6-رصد و ارزیابی بازخورد برنامه های تبلیغاتی (Campaign Evaluation)


-اگر از صرف هزینه های غیر اصولی و بی هدفی تبلیغاتی سازمان تان به ستوه آمده اید

-اگر تاکنون از همکاری با شرکت های تبلیغاتی نتایج مورد انتظار را کسب نکرده اید

-اگر احساس می کنید علی رغم مزیت ها و جذابیت های رقابتی قابل توجه سهم مطلوبی را دربازار ندارید


راف را انتخاب کنید

« قدمت حضور ما افتخار ماست ( تأسیس 1359)»


در بازارهای رقابتی امروز، بهره مندی از یک مشاور تبلیغات توانمند بمنظور برنامه ریزی و اجرای هوشمندانه برنامه های تبلیغاتی پیشبرد فروش، امری اجتناب ناپذیر است.
مشاوره با ما